Menu

Budowa systemu

Budowa komputera

Przykładowe systemy

Programowanie

LinkiMS DOS

1. Historia

MS-DOS (z ang. Microsoft Disk Operating System) to system operacyjny stworzony przez firmę Microsoft na podstawie nabytego przez nią kodu źródłowego systemu QDOS (z ang. Quick and Dirty Operating System - napisany szybko i na brudno system operacyjny) stworzonego przez Seattle Computers. Jest to wersja systemu operacyjnego DOS (Disk Operating System) przeznaczona dla komputerów IBM-PC opartych na platformie x86.

2. Podstawy projektu

System MS-DOS powstał z systemu QDOS, a więc przejął większość jego podstawowych założeń i ograniczeń. System QDOS został stworzony w celu uruchamiania automatycznie przekodowanych programów systemu CP/M na platformie opartej o procesor Intel 8086. Był to 16-bitowy, prosty, tekstowy system operacyjny z licznymi ograniczeniami. Został stworzony, aby zastąpic system CP/M na platformie IBM PC.

3. Jądro systemu

Jądro systemu MS-DOS jest 16-bitowe i pracuje w trybie rzeczywistym procesora Intel x86. Jądro podzielone zostało na dwie częsci - MSDOS.SYS, czyli jądro właściwe oraz IO.SYS, czyli część odpowiedzialną za obsługę standardowych urządzeń i procedur wejścia-wyscia. Jądro po starcie automatycznie ładuje interpreter poleceń. Funkcje systemowe udostępnione są za pomocą przerwania 0x21, umożliwiającego podstawowe operacje na plikach, manipulację procesem aplikacji, obsługę wejścia i wyjścia oraz urządzeń.

4. Pliki

System MS-DOS używa systemu plików typu FAT (File Allocation Table) do zapisywania lokalizacji plików na dysku twardym. Pliki są zorganizowane w drzewiastą strukturę folderów, a szczytem drzewa jest katalog główny dysku. Dysk oznaczany jest w systemie operacyjnym MS-DOS literą z dwukropkiem, tak więc katalogiem głównym dysku twardego "C:", bedzie katalog o ścieżce "C:\".

5. Zarządzanie procesami

MS-DOS jest jednozadaniowym systemem operacyjnym, jednak w pąmięci może przechowywać kilka procesów, do których w razie wystąpienia pewnego zdarzenia systemowego może zostać oddana kontrola. Z tego powodu jądro systemowe udostępnia odpowiednie funkcje systemowe pozwalające na tworzenie nowych procesów, zarządzanie pamięcią procesu oraz kończenie pracy procesu, zarówno normalne jak i wyjątkowe.

6. Interfejs użytkownika

Podstawowym interfejsem użytkownika systemu MS-DOS jest interpreter poleceń. Istnieje także powłoka systemowa DOS Shell, wykorzystująca grafikę tekstową do wprowadzenia częściowo graficznego interfejsu użytkownika umożliwiającego zarządzanie pamięcią dyskową i uruchamianie aplikacji. Konsola działa na zasadzie dialogu z użytkownikiem, gdy jest gotowa na przyjęcie polecenia wyświetla charakterystyczny dla tego systemu znak zachęty, który zawiera aktualną ścieżkę dyskową zakończoną znakiem ">", na przykład, gdy nasza ścieżka dyskowa to C:\FOLDER\, to znak zachęty będzie wyglądał "C:\FOLDER>". Wprowadznie polecenia opiera się na wpisaniu jego nazwy z klawiatury i wciśnięcie przycisku ENTER (czasami zwany RETURN). Podczas wykonywania, aplikacja może wyświetlać rózne komunikaty na konsoli informując użytkownika o jej przebiegu. Może także pobrać pewne dane od użytkownika, który wpisuje je za pomocą klawiatury. Gdy aplikacja zakończy działanie, interpreter jest gotowy do przetworzenia następnego polecenia.

7. Zarządzanie pamięcią

System MS-DOS używa jedynego dostępnego w trybie rzeczywistym sposobu adresowania pamięci, a więc segmentacji. Pamięć systemu jest ograniczona zwykle do wielkości pamięci konwencjonalnej, a więc 640 kilobajtów. W pewnych okolicznościach system może użyć tzw. pamięci górnej i rozszerzyć adresowanie o 63 kb i 1008 bajtów. Jądro systemu udostępnia funkcje umożliwiające przydział, zwolnienie i zmianę rozmiaru bloku pamięci, manipulację strategią przydziału pamięci oraz pamięcią górną.Valid XHTML 1.1 License Poprawny CSS!
© 2007 by Tomek Figa na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 2.5 Polska.